Welke aanvullende verzekeringen zijn er voor een vrachtautoverzekering?

U kunt zich naast een verplichte WA vrachwagenverzekering nog meer laten bijverzekeren voor uw vrachtauto. VerzekerVoordelig.nl legt u uit welke aanvullende verzekeringen er allemaal zijn.

Rechtsbijstand

Je loopt steeds meer kans op ongelukken door het steeds drukker wordende verkeer. Als hier schade uit ontstaat kan dit behoorlijk in de papieren lopen. Lang niet altijd wordt deze schade vanzelf vergoed. Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering vergroot jouw kansen op het halen van jouw recht en vergoeding van de schade.

De rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is bestemd voor eigenaren en/ of gebruikers van motorrijtuigen. Wanneer je met de verzekerde vrachtauto deelneemt aan het verkeer heb je aanspraak op rechtsbijstand en wanneer:

– iemand een verkeersfout maakt waardoor je letsel oploopt of schade lijdt;
– iemand een andere fout maakt waardoor de vrachtauto wordt beschadigd, zoals schade aan de vrachtauto door een onjuist afgestelde wasstraat;
– je een verkeersfout maakt (of dat wordt beweerd) waardoor je strafrechtelijk wordt vervolgd.

Er zijn zaken waarbij er een waarborgsom verlangd wordt door een buitenlands staatsorgaan, in dit geval zal de maatschappij de waarborgsom, op verzoek, tot een maximum van € 50.000,- renteloos voorschieten.
De dekking geldt in de gehele wereld. Buiten Europa en de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse zee geldt wel een limiet van € 10.000,- voor externe kosten.

Je loopt steeds meer kans op ongelukken door het steeds drukker wordende verkeer. Als hier schade uit ontstaat kan dit behoorlijk in de papieren lopen. Lang niet altijd wordt deze schade vanzelf vergoed. Het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering vergroot jouw kansen op het halen van jouw recht en vergoeding van de schade.

De rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen is bestemd voor eigenaren en/ of gebruikers van motorrijtuigen. Wanneer je met de verzekerde vrachtauto deelneemt aan het verkeer heb je aanspraak op rechtsbijstand en wanneer:

– iemand een verkeersfout maakt waardoor je letsel oploopt of schade lijdt;
– iemand een andere fout maakt waardoor de vrachtauto wordt beschadigd, zoals schade aan de vrachtauto door een onjuist afgestelde wasstraat;
– je een verkeersfout maakt (of dat wordt beweerd) waardoor je strafrechtelijk wordt vervolgd.

Er zijn zaken waarbij er een waarborgsom verlangd wordt door een buitenlands staatsorgaan, in dit geval zal de maatschappij de waarborgsom, op verzoek, tot een maximum van € 50.000,- renteloos voorschieten.
De dekking geldt in de gehele wereld. Buiten Europa en de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse zee geldt wel een limiet van € 10.000,- voor externe kosten.

Schadeverzekering voor Inzittenden

Door een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) wordt de schade gedekt die inzittenden van jouw vrachtauto kunnen oplopen. Dat kan schade aan bagage of kleding zijn, maar dat kan ook letselschade zijn.

Het verschil tussen de OVI en SVI

Een Ongevallenverzekering Inzittenden valt onder de sommenverzekeringen. De verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Daarentegen wordt een Schadeverzekering Inzittenden aangemerkt als een schadeverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit gerelateerd aan de opgelopen personen- en materiële schade.

Waarom sluit je een SVI af?

Een SVI vergoedt de werkelijk geleden schade. De uitkering bij bijvoorbeeld ernstige letselschade kan hierdoor hoog uitvallen. Deze verzekering dekt alle schade die inzittenden lijden ten gevolge van een aanrijding, naast de letselschade wordt dus ook de materiële schade vergoed. De Schadeverzekerin voor Inzittenden biedt dus ongeacht de schuldvraag dekking bij:

  • Schade door blijvende invaliditeit of overlijden;
  • Schade door gederfde levensvreugde (smartengeld);
  • Schade door gederfde inkomsten;
  • schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.

Door een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) wordt de schade gedekt die inzittenden van jouw vrachtauto kunnen oplopen. Dat kan schade aan bagage of kleding zijn, maar dat kan ook letselschade zijn.

Het verschil tussen de OVI en SVI

Een Ongevallenverzekering Inzittenden valt onder de sommenverzekeringen. De verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Daarentegen wordt een Schadeverzekering Inzittenden aangemerkt als een schadeverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit gerelateerd aan de opgelopen personen- en materiële schade.

Waarom sluit je een SVI af?

Een SVI vergoedt de werkelijk geleden schade. De uitkering bij bijvoorbeeld ernstige letselschade kan hierdoor hoog uitvallen. Deze verzekering dekt alle schade die inzittenden lijden ten gevolge van een aanrijding, naast de letselschade wordt dus ook de materiële schade vergoed. De Schadeverzekerin voor Inzittenden biedt dus ongeacht de schuldvraag dekking bij:

  • Schade door blijvende invaliditeit of overlijden;
  • Schade door gederfde levensvreugde (smartengeld);
  • Schade door gederfde inkomsten;
  • schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding.

Wegam

Wegam betekent Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen. Door deze verzekering wordt de risicoaansprakelijkheid gedekt van de werkgever, voor de niet door een verzekering gedekte schade die zijn werknemers kunnen lijden tijdens uitoefening van hun werkzaamheden als bestuurder van een motorrijtuig.

De schadeverzekering inzittenden biedt niet in alle gevallen voldoende dekking. Dit komt doordat er hierbij sprake is van een objectgebonden dekking. Ook andere bestaande verzekeringen, zoals de ongevallen inzittenden en de aansprakelijkheid voor bedrijven, volstaan soms niet.

Per gebeurtenis bedraagt het verzekerd bedrag van de wegamverzekering

€ 1.000.000,-. Naast letselschade omvat deze dekking ook de eventuele materiële schade. Dit is belangrijk omdat de werkgever eveneens aansprakelijk kan zijn voor materiële schade, bijvoorbeeld aan de auto van de werknemer ( als deze auto uitsluitend WA of WA + beperkt casco is verzekerd) . Per gebeurtenis bedraagt het eigen risico €1.000,-.

Wanneer je een Wegam verzekering wilt afsluiten kun je contact opnemen met onze klantenservice, zij helpen je graag verder.

Werkmaterieel

Indien de soort opbouw/oplegger van uw vrachtauto een koel/vries installatie betreft,zal de koelvries-motor op een aparte werkmaterieelverzekering moeten worden afgesloten.

Onze klantenservice helpt je graag met het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Bereken direct de premie van uw vrachtautoverzekering!