Aanvullende dekking scooterverzekering

Verhaalrechtsbijstand

Wanneer je door andermans schuld schade oploopt aan jouw scooter, zal de schade op de schuldige tegenpartij verhaald moeten worden. Als je geen verhaalrechtsbijstand voor jouw scooterverzekering hebt afgesloten, zul je dit zelf moeten doen. Deze procedure kan langdurig en lastig zijn.

Waarom sluit ik een verhaalrechtsbijstand dekking af?

Heb je wel gekozen voor het afsluiten van een verhaalrechtsbijstand dekking bij het afsluiten van jouw scooterverzekering? Dan zal jouw verzekeraar de schade voor je gaan verhalen. Hierbij kan het gaan om schade aan jouw bromfiets (zoals blikschade) en letsel aan jezelf (zoals nekklachten). Met een paar tientjes per jaar, zou een verhaalrechtsbijstand dekking je op den duur wellicht een hoop tijd, moeite en stress kunnen besparen.

 

Drie verschillende situatieschetsen

Door de Ongevallenverzekering Opzittenden wordt de persoonlijke schade gedekt, die wordt veroorzaakt door een ongeval van jezelf en jouw opzittenden. Er zijn drie mogelijke situaties wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding:

1. Tegenpartij heeft schuld

2. Eigen schuld

3. Overmacht en dus niemands schuld

(1)In het eerste geval kan de schade door jou en jouw opzittenden worden verhaald op de verzekeraar van de schuldige tegenpartij.

(2)In de tweede situatie kan de schade door jouw opzittenden op jouw verzekeraar worden verhaald. Deze dekt immers uw aansprakelijkheid.

(3)In situatie drie kan de persoonlijke schade door jouw opzittenden bij niemand worden verhaald, er is namelijk geen schuldige.

Waarom sluit u een Ongevallen Opzittenden Verzekering af?

In deze drie situaties wordt weergegeven dat een schadeclaim van jouw inzittenden nooit bij jou persoonlijk terecht kan komen. Het is toch aan te raden om een Ongevallenverzekering Opzittenden af te sluiten. Als je zelf letselschade oploopt door een ongeval door eigen schuld, kunt je jezelf niet aansprakelijk stellen. Een Ongevallenverzekering Opzittenden biedt in dit geval dekking en keert een vast bedrag uit.

Aan wie keert een Ongevallen Opzittenden Verzekering uit?

Door de Ongevallenverzekering Opzittenden wordt een vast bedrag uitgekeerd voor iedere opzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. De opgelopen schade kan niet op jou worden verhaald, toch is het een prettig idee dat je wat geregeld hebt en dat jouw opzittenden, ongeacht de schuldvraag, een uitkering krijgen.

De Ongevallenverzekering Opzittenden keert altijd uit, ook naast de uitkering van de schuldige tegenpartij of naast de uitkering van jouw scooterverzekering bij eigen schuld.

Bereken direct de premie van uw scooterverzekering!