wanneer-schade-experts

De schade-expert: Hoe werkt het?

5 maart 2020

De schades die u bij een verzekeraar claimt kunnen in omvang enorm variëren. Op het moment dat u uw telefoon of tablet thuis laat vallen en er een barst in het scherm ontstaat, kunt u deze schade claimen bij uw inboedelverzekeraar door het specifieke schadebedrag op te geven. Dit soort schades is een soort routinekwestie geworden voor verzekeraars waardoor zij sneller kunnen bepalen welk bedrag er uitgekeerd zal worden aan de verzekerde. Het schadebedrag neemt echter grotere vormen aan indien er bijvoorbeeld sprake is van lekkage of stormschade. Aan de hand van de polisvoorwaarden besluit de verzekeraar dan vaak om een schade-expert in te schakelen.

Wanneer wordt er een schade-expert ingeschakeld?

Het verschilt per verzekeraar wanneer ervoor wordt gekozen om een schade-expert in te schakelen. Als er sprake is van een relatief laag schadebedrag, dan zal er normaal gesproken geen expert worden ingeschakeld. Op dat moment wegen de kosten van de expert namelijk niet op tegen het schadebedrag. Betreft het echter een hoger schadebedrag, dan kiest de verzekeraar vaak voor zekerheid en besluit hij een expert in te schakelen om het exacte schadebedrag nader te bepalen. Bij een inboedelverzekering en opstalverzekering wordt er vaak vanaf 750 euro standaard een schade-expert ingeschakeld. Bij een autoverzekering ligt dit bedrag vaak een stuk hoger.

Wat doet een schade-expert precies?

Meestal wordt er een schade-expert ingeschakeld op basis van het schadebedrag dat genoemd is in de polisvoorwaarden van de verzekering. Op dat moment komt de expert langs om het uiteindelijke schadebedrag vast te stellen. De expert onderzoekt de omvang en de oorzaak van de schade, alsmede de te nemen maatregelen. Daarnaast controleert de expert of u conform de polisvoorwaarden heeft gehandeld, bespreekt met u de mogelijkheden tot vergoeding en begeleidt u in het gehele schadetraject.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met het opgegeven schadebedrag?

Bent u het niet eens met het schadebedrag en komt u er met de verzekeraar niet uit? Dan kunt u een zogenoemde contra-expertise laten uitvoeren. De contra-expert stelt, net zoals de reguliere schade-expert, een rapport op van de schade en zal de dialoog starten met de expert die de verzekeraar heeft ingeschakeld. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u vaak terugvinden of de kosten van de contra-expert door de verzekeraar worden betaalt. In het geval van woonhuisverzekeringen worden deze kosten normaal gesproken betaald door de verzekeraar.

Contact met verzekeraar na een schade

Uiteraard kunt u de schade nog niet laten repareren voordat de expert langskomt. Wanneer u de schade al heeft laten repareren is het voor de expert namelijk niet meer mogelijk om de schade te beoordelen. Ook loopt u op dat moment het risico dat u helemaal geen vergoeding meer krijgt voor de schade. Neem na een dergelijke schade dus altijd contact op met uw verzekeraar of verzekeringsadviseur en zorg alvast voor voldoende bewijs door middel van een volledig ingevuld schadeformulier en foto’s van de schade. Er kan dan snel worden bepaald of er een schade-expert ingeschakeld moet worden.

Vergelijk online de premie voor een inboedelverzekering!

Hoe doen wij het?

Vergelijken, verzekeren, ontzorgen

We zijn bereikbaar via Chat, Whatsapp, telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 18:00.

neem contact op

Contact