Wat is het belang van een rechtsbijstandverzekering voor u?

Veel mensen raken in hun leven betrokken bij een conflict. Dit kan bijvoorbeeld een conflict met de werkgever, de buren, een bedrijf of een conflict bij een echtscheiding zijn. Een groot deel van deze mensen kan de vaak prijzige juridische hulp bij zo’n conflict niet in een keer betalen. Als u bij een mogelijk toekomstig conflict toch zeker wilt zijn van juridische hulp, kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Verschillende modules

Als u een rechtsbijstandverzekering afsluit, bent u verzekerd van juridische hulp bij een conflict. Bij het aanvragen van een rechtsbijstandverzekering kunt u kiezen uit verschillende modules. Deze modules staan voor verschillende soorten geschillen. Op deze manier kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten die helemaal op uw eigen situatie aansluit. U kunt kiezen uit de volgende modules:

Module verkeersconflicten

Met deze module heeft u recht op juridische bijstand bij schade of persoonlijk letsel ontstaan in het verkeer. Ook ontvangt u bijstand bij een geschil na verkoop, koop, reparatie of onderhoud van uw voertuig.

Module woonconflicten

Met deze module bent u verzekerd van juridische hulp bij alle geschillen die te maken hebben met wonen. Denk hierbij aan koop- of huurgeschillen maar ook een conflict met uw aannemer of met de gemeente.

Module consumentenconflicten

Met deze module heeft u recht op verschillende soorten consumentenconflicten. Denk hierbij aan conflicten met betrekking tot het verhalen van schade en met betrekking tot contracten. Denk hierbij ook aan bepaalde conflicten met de overheid, conflicten in het personen- en familierecht en rechtshulp als u beschuldigd wordt van een strafbaar feit.

Module inkomensconflicten

Hulp bij een geschil met uw werkgever, pensioen of uitkeringsinstantie over uw inkomen is met deze module gedekt.

Module fiscale en vermogensconflicten

Deze module dekt hulp bij geschillen met de belastingdienst. De dekking gaat pas in vanaf het moment dat de zaak dient voor de Nederlandse belastingrechter.

Module mediation bij echtscheiding

Met deze module krijgt u hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. De voorwaarde is wel dat uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan drie jaar heeft geduurd en dat u al minimaal drie jaar verzekerd bent onder deze module. Een rechtsbijstandverzekering afsluiten Via onze website kunt u gemakkelijk en snel rechtsbijstandverzekeringen vergelijken en afsluiten. Door een aantal gegevens in te vullen, vindt u de rechtsbijstandverzekering die het beste bij uw situatie past. U kunt ook een rechtsbijstandverzekering voor uw hele gezin afsluiten. Deze verzekering biedt dekking voor zowel uzelf, uw gezin, uw uitwonende studerende kinderen en inwonende (schoon)ouders of grootouders.

Bereken direct de premie van uw rechtsbijstandverzekering!