rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering gezin

De rechtsbijstandverzekering voor het gezin geldt voor uzelf als verzekeringnemer (alleen particulieren), uw gezin, uw uitwonende studerende kinderen en inwonende (schoon)ouders of grootouders.

De dekking omvat geschillen op het gebied van:

 • Aanschaf van goederen

 • Werkrelatie

 • Vrije tijd

 • Familiezaken

 • Eigen huis

 • Motorrijtuigen

Buiten de dekking vallen geschillen omtrent:

 • Vermogensbeheer

 • Fiscale zaken en exploitaties, zoals verhuur van onroerend goed

 • Echtscheiding en alimentatie (wij kunnen u wel advies geven)

 • Opzettelijk veroorzaakte schades

 • Schade als gevolg van een natuurramp