Vergelijk dekkingen overlijdensrisicoverzekering

Onderstaande grafiek laat u zien hoe de verschillende dekkingen van onze overlijdensrisicoverzekeringen (met een looptijd van 30 jaar) verlopen.

overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hierbij daalt het uitkeringsbedrag gedurende de looptijd. In de eerste jaren is de daling beperkt en in de tweede helft van de looptijd daalt de uitkering zeer scherp. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie. De laatste vier/vijf jaar (afhankelijk van de looptijd) is de polis premievrij omdat de dekking dan zeer laag is.

De premie van de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering is relatief gezien een stuk lager dan bij de gelijkblijvende. Daartegenover staat dat hoe verder de looptijd vordert, hoe minder er wordt uitgekeerd indien de verzekerde komt te overlijden. Juist in de laatste periode van een looptijd is de verzekerde ouder, loopt meer risico en wordt er nog maar zeer weinig uitgekeerd.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Hierbij daalt het uitkeringsbedrag gedurende de looptijd. Ieder jaar is de daling van het verzekerde bedrag gelijk en zodanig dat op het einde van de looptijd het verzekerde bedrag exact nul is. U betaalt de gehele looptijd wel dezelfde premie. De laatste vier/vijf jaar (afhankelijk van de looptijd) is de polis premievrij omdat de dekking dan zeer laag is.

De premie van de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering is relatief gezien een stuk lager dan bij de gelijkblijvende. Daartegenover staat dat hoe verder de looptijd vordert, hoe minder er wordt uitgekeerd indien de verzekerde komt te overlijden. Juist in de laatste periode van een looptijd is de verzekerde ouder, loopt meer risico en wordt er nog maar zeer weinig uitgekeerd.

Bereken direct de premie van uw overlijdensrisicoverzekering!