Wat is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde een verzekerd bedrag uit die tijdens de looptijd daalt. Het bedrag daalt ieder jaar met hetzelfde bedrag gedurende de looptijd. Aan het einde van de looptijd is dit bedrag €0,-.Onderstaande grafiek laat je het dekkingsverloop zien van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000 en een looptijd van 30 jaar.

graph lineair dalend

Je kunt, naast de lineair dalende, ook kiezen voor de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering of voor de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering.
Wil je graag een overzicht van de verschillen tussen deze dekkingen? Vergelijk dan de overlijdensrisico dekkingen.

Uitkering voorbeeld gedurende de looptijd

In de tabel hieronder zie je de uitkeringsbedragen die bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering horen. Je ziet dat de bedragen over de gehele looptijd gelijkmatig afnemen.

Overlijden binnen          Uitkering
1 jaar€ 100.000
6 jaar€ 83.333
11 jaar€ 66.667
16 jaar€ 50.000
21 jaar€ 33.333
26 jaar€ 16.667
30 jaar€ 3.333

Wanneer een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Als de lasten waarvoor de uitkering bestemd is jaarlijks dalen wordt vaak gebruik gemaakt van een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Er wordt rekening gehouden met het verminderen van de lasten of het opbouwen van vermogen na verloop van tijd. Denk hierbij aan een liniaire hypotheek- of kredietvorm waarbij de schuld jaarlijks daalt.

Wanneer je te maken hebt met een lineair dalende hypotheekschuld, kan de begunstigde, bijvoorbeeld jouw partner, het uitgekeerde bedrag gebruiken om deze schuld af te lossen. Jouw partner kan in dat geval in de koopwoning blijven wonen.

Wij adviseren in de meeste gevallen om te kiezen voor een gelijkblijvende dekking. Het verzekerde bedrag is vaak erg laag aan het einde van de looptijd bij een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Een inschatting van jouw persoonlijke situatie aan het einde van verzekeringslooptijd is echter soms erg moeilijk. Dus het zou zomaar kunnen dat het verzekerd bedrag dan niet meer overeenkomt met jouw situatie.

Andere voorbeelden waarvoor de verzekering gebruikt kan worden:

  • Aanvulling op het inkomen van jouw nabestaanden
  • Bijdrage aan de studie van jouw kinderen en kinderopvang
  • Aflossen van schulden anders dan jouw hypotheek
  • Het opkopen van uw aandelen door jouw compagnon

Voorbeeld lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Anton is 35 jaar oud en wil een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten via VerzekerVoordelig.nl. Wanneer hij overlijdt, wilt hij graag dat zijn nabestaanden een uitkering ontvangen om een deel van zijn inkomen op te vangen. Hij heeft aangegeven dat hij zich 30 jaar lang voor een bedrag van € 100.000,- wil verzekeren.

Wanneer Anton 60 jaar is, overlijdt hij. Zijn nabestaanden krijgen op dat moment een bedrag uitgekeerd van € 16.667,-. De lineair dalende overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag volgens de afspraak uit. Hierdoor kunnen de nabestaanden van Anton aan hun financiële verplichtingen blijven voldoen.

Bereken direct de premie van uw overlijdensrisicoverzekering!