Hoe beëindig ik een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering blijkt voor veel mensen een ingewikkeld product. Vaak hebben mensen die een dergelijke verzekering afsluiten er baat bij om door het hele aanvraagproces begeleid te worden. Hulp bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is de ene kant van het verhaal, maar wat als je dezelfde verzekering nu wilt beëindigen? Mensen associëren het ingewikkelde product voor overlijdensrisico met het lastig stopzetten van deze verzekering. Dit valt in werkelijk echter wel mee.

Een overlijdensrisicoverzekering is een eenzijdige overeenkomst tussen u en de verzekeraar. U heeft als verzekeringnemer dus altijd de tussentijdse mogelijkheid om de overlijdensrisicoverzekering op te zeggen. In principe is de verzekering altijd maandelijks opzegbaar. Maar hoe wordt deze verzekering dan beëindigd?

Stoppen met premiebetaling?

Zoals eerder aangegeven, veel mensen associëren een moeilijke verzekering met een lastige manier van opzeggen. In sommige gevallen kiezen klanten er daarom voor om gewoon te stoppen met de premiebetaling. Dit is echter niet de manier. Indien u besluit om te stoppen met de premiebetaling zal de verzekeraar eerst nog een herinnering naar u toesturen. Besluit u dan toch nog om de premie niet te betalen, dan zal de verzekering wegens wanbetaling worden stopgezet. Vanaf dat moment staat u dus te boek als wanbetaler.

Geregistreerd wanbetaler

Omdat u nu staat geregistreerd als wanbetaler, wordt het lastig om in de toekomst een verzekering (tegen dezelfde voorwaarden) af te sluiten. Veel verzekeraars zullen u afwijzen omdat u aangemerkt bent als wanbetaler. Het is dus niet echt een effectief besluit om uw verzekering te ‘beëindigen’ door geen premie meer te betalen.

dalende premie

Verpande overlijdensrisicoverzekering

Voor een verpande overlijdensrisicoverzekering zijn de gevolgen misschien nog wel erger. De verzekeraar zal bij het niet betalen van de premie namelijk uw hypotheekverstrekker inlichten. Deze eist een overlijdensrisicoverzekering van u om het risico van overlijden af te dekken.

Geef uw opzegging aan ons door

Duidelijk is dat het niet betalen van de premie niet te oplossing is. Hoe wordt deze verzekering dan stopgezet? Simpel. U kunt uw opzegging, inclusief de reden hiervan, gemakkelijk indienen via onze website. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de opzegging van uw overlijdensrisicoverzekering telefonisch aan ons door te geven.