Wat is een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering keert bij overlijden van de verzekerde een verzekerd bedrag uit die tijdens de looptijd daalt. Het verzekerd bedrag daalt met een zelf te kiezen annuïteitspercentage. Aan het begin van de looptijd daalt het bedrag nauwelijks. Het verzekerd bedrag daalt sneller aan het einde van de looptijd.

Vaak koppelen mensen een hypotheek aan de overlijdensrisicoverzekering. Het annuïteitspercentage is vaak afhankelijk van de hypotheek waaraan de verzekering wordt gekoppeld. In onderstaande grafiek kun je het dekkingsverloop zien van een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 100.000 en een looptijd van 30 jaar.

Je kunt, naast de annuïtair dalende, ook kiezen voor de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering of voor de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Wil je graag een overzicht van de verschillen tussen deze dekkingen? Vergelijk dan de overlijdensrisico dekkingen.

Uitkering bij verschillende annuïteitspercentages

De eerste helft van de looptijd daalt het verzekerd bedrag langzaam en de tweede helft van de looptijd juist versneld. Aan het einde van de looptijd is dit verzekerd bedrag teruggebracht naar nul. De premie is hier van te voren al op ingesteld en is dus lager dan bij een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Omdat het verzekerde bedrag de laatste vijf jaar zeer laag is, betaal je in die jaren geen premie meer.

Overlijden binnen    Uitkering ann. dalend 7%      Uitkering ann. dalend 6%       Uitkering ann. dalend 5%
1 jaar€ 100.000€ 100.000€ 100.000
6 jaar€ 93.912€ 92.870€ 91.683
11 jaar€ 85.373€ 83.328€ 81.068
16 jaar€ 73.397€ 70.558€ 67.521
21 jaar€ 56.601€ 53.470€ 50.231
26 jaar€ 33.042€ 30.602€ 28.164
30 jaar€ 7.531€ 6.854€ 6.195

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Bereken uw premie!

Wanneer een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering?

Als de lasten waarvoor de uitkering bedoeld is jaarlijks dalen wordt vaak een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering gebruikt. Er wordt vaak rekening gehouden met een vermindering van lasten of het opbouwen van vermogen na verloop van tijd. Hierbij kun je denken aan een annuïtaire hypotheek- of kredietvorm waarbij de schuld jaarlijks daalt.

Als je te maken hebt met een annuïtair dalende hypotheekschuld, kan de begunstigde, bijvoorbeeld jouw partner, het uitgekeerde bedrag gebruiken om deze schuld af te lossen. Jouw partner kan in dat geval in de koopwoning blijven wonen.

Meestal adviseren wij jou te kiezen voor een gelijkblijvende dekking. Aan het einde van de looptijd is het verzekerde bedrag erg laag bij een annuitaïr dalende overlijdensrisicoverzekering. Een inschatting van jouw persoonlijke situatie aan het einde van de verzekeringslooptijd echter is soms erg moeilijk. Dus het zou zomaar kunnen dat het verzekerd bedrag dan niet meer overeenkomt met jouw situatie.

Andere voorbeelden waarvoor de verzekering gebruikt kan worden

  • Aanvulling op het inkomen van jouw nabestaanden
  • Bijdrage aan de studie van jouw kinderen en kinderopvang
  • Aflossen van schulden anders dan jouw hypotheek
  • Het opkopen van jouw aandelen door jouw compagnon

Voorbeeld annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Anton is 35 jaar oud en wil een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluiten via VerzekerVoordelig.nl. Wanneer hij overlijdt, wilt hij graag dat zijn nabestaanden een uitkering ontvangen om een deel van zijn inkomen op te vangen. Hij heeft aangegeven dat hij zich 30 jaar lang voor een bedrag van € 100.000,- wil verzekeren. Hij kiest voor zijn verzekering een annuïteitspercentage van 7%.

Wanneer Anton 60 jaar is, overlijdt hij. Zijn nabestaanden krijgen op dat moment een bedrag uitgekeerd van € 33.042,-. De annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag volgens de afspraak uit. Hierdoor kunnen de nabestaanden van Anton aan hun financiële verplichtingen blijven voldoen.

Bereken direct de premie van uw overlijdensrisicoverzekering!