×
Klantenservice

Bereikbaar:
Maandag t / m vrijdag:
8.30-17.00 uur

Bel 0228-511211 Chat met ons Mail ons WhatsApp ons
VerzekerVoordelig maakt gebruik van cookies voor analysedoeleinden. Meer informatie vind u hier.

Door op "Accepteren" te klikken of gebuik te maken van onze website stemt u automatisch in met ons cookiebeleid.
Navigatie Link overslaanHome » Nieuws » Ook Allianz treft regeling beleggingsverzekeringen

Ook Allianz treft regeling beleggingsverzekeringen

dinsdag 14 juli 2009
In goed overleg met de Ombudsman Financiële Dienstverlening heeft Allianz Nederland een regeling opgesteld over de financiële tegemoetkoming voor beleggingsverzekeringen van Allianz Nederland en Universal Leven.

In navolging van de regelingen die enkele andere verzekeraars overeenkwamen met een aantal belangenorganisaties en de Ombudsman Financiële Dienstverlening, heeft ook Allianz Nederland een regeling opgesteld over de financiële tegemoetkoming voor beleggingsverzekeringen van Allianz Nederland en Universal Leven.

De regeling geldt voor alle beleggingsverzekeringen die tot stand zijn gekomen vóór 1 januari 2008, exclusief verzekeringen die vallen onder de voormalige pensioen- en spaarfondsen wet PSW (nu PW). Verzekeringen die tot stand gekomen zijn vóór 1 januarie 2008 en binnen 5 jaar na ingangsdatum beëindigd, zijn van de regeling uitgesloten. Verzekeringen waarbij vermogensopbouw niet het primaire doel is (i.e. feitelijke risicoverzekeringen) zijn eveneens uitgesloten van de compensatieregeling. Feitelijke risicoverzekeringen zijn beleggingsverzekeringen waarbij de verhouding tussen het volgens het polisblad overeengekomen overlijdenskapitaal en het prognosekapitaal berekend op basis van het in de polis gehanteerde bruto fondsrendement meer dan vijf bedraagt.

Kijk hier voor een overzicht van de producten welke voor de regeling in aanmerking komen!
 

Kostenmaximering

De regeling kent een kostenmaximering over de gehele looptijd van de verzekering uitgedrukt als een percentage van de opgebouwde waarde. Er worden hiebij vier categorieën onderscheiden;
 

  • Catergorie 1: 2,45% kosten per jaar. Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van ten minste EUR 1.200,- per jaar of een koopsom van ten minste EUR 12.000,-, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%, worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 2,45%.
  • Categorie 2: 2,85% kosten per jaar. Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van maximaal EUR 1.200,- per jaar of een koopsom van maximaal EUR 12.000,-, zonder garantie of met een garantie op het netto fondsrendement van minder dan 3%, worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 2,85%.
  • Categorie 3: 3,1 kosten per jaar. Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering ten minste EUR 1.200,- per jaar of een koopsom van ten minste EUR 12.000,-, en een garantie op het netto fondsrendement van 3% of meer worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 3,1%. Indien voornoemde garantie 4% of meer bedraagt dan geldt een maximaal kostenniveau van 3,3%.
  • Categorie 4: 3,5% kosten per jaar. Voor beleggingsverzekeringen met een totale premie bij aanvang van de verzekering van maximaal EUR 1.200,- per jaar of een koopsom van maximaal EUR 12.000,-, met een garantie op het netto fondsrendement van 3% of meer worden de kosten over de gehele looptijd gemaximeerd op 3,5%. Indien voornoemde garantie 4% of meer bedraagt dan geldt een maximaal kostenniveau van 3,7%.

Kennisgeving

Uiterlijk in 2011 zullen verzekeringsnemers (met het versturen van het jaaroverzicht 2010) geïnformeerd worden over de gevolgen van de regeling.
Voor zover niet anders is vermeld geldt de regeling ook voor afgekochte en premievrijgemaakte verzekeringen conform het gestelde in de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Belanghebbende dienen zich bij zelf bij Allianz Nederland te melden binnen een termijn van drie jaar na een openbare aankondiging van deze regeling.

Voor de volledige informatie kunt u terecht op: www.allianznederlandgroep.nl

 

 
           
 
Verkeer & Vervoer
Huis & Recht
Zorg & Inkomen
Recreatie
  Autoverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Bootverzekering
     - wa Inboedelverzekering Overlijdensrisicoverzekering Camperverzekering
     - wa + beperkt casco Ongevallenverzekering Uitvaartverzekering    - wa
     - wa + casco Opstalverzekering Uitvaartverzekering in natura    - wa + beperkt casco
  Autoverzekering Oldtimer Rechtsbijstandverzekering WIA-hiaat werknemers
     - wa Woonhuisverzekering Zorgverzekering
     - wa + beperkt casco   Levensverzekering
 
     - wa + casco    
Reisverzekeringen
  Bestelautoverzekering     Doorlopende Reisverzekering
     - wa     Eenmalige Reisverzekering
     - wa + beperkt casco     Wereldreisverzekering 
     - wa + casco     Backpacken 
  Bromfietsverzekering     Globetrotter 
     - wa     Studeren in het buitenland 
     - wa + beperkt casco     Stage in het buitenland
     - wa + casco     Adventure & Survival verzekering
  Fietsverzekering     Au-pair in het buitenland 
  Motorverzekering      Au-pair in Nederland
     - wa      
     - wa + beperkt casco       
     - wa + casco       
  Scooterverzekering       
     - wa      
     - wa + beperkt casco      
     - wa + casco      
  Vrachtautoverzekering      
     - wa      
     - wa + beperkt casco      
     - wa + casco