Schade aan mobiele telefoons minder vaak gedekt op de inboedelverzekering!

Heeft u schade aan uw mobiele telefoon? De kans is aanwezig dat uw inboedelverzekeraar deze schade niet meer dekt. Deze maand gaven 5 grote inboedelverzekeraars namelijk aan dat zij schade aan mobiele telefoons niet meer willen verzekeren. Heeft u geen verzekering afgesloten bij uw telefoon en wilt u toch verzekerd zijn voor deze mobiele telefoonschade, dan is het goed om na te gaan of deze schades (nog) wel gedekt zijn op uw inboedelverzekering.

Maatregelen maatschappij

Om het aantal schademeldingen te beperken hebben veel maatschappijen al maatregelen genomen. Zo hebben ze in de polisvoorwaarden bepaalde schades, met betrekking tot mobiele telefoons, uitgesloten. Tevens hanteren veel maatschappijen een verplicht eigen risico van €100,- of €150,-. Dit eigen risico is vaak hoger dan het bedrag van een mobiele telefoonschade.

De inboedelverzekering en mobiele telefoon schade

Een inboedelverzekering dekt schade aan de inboedel in uw woning, tot een bepaald maximumbedrag. Vaak is schade aan de mobiele telefoon alleen standaard gedekt op de inboedelverzekering wanneer de schade is veroorzaakt door brand- of diefstalschade. De mobiele telefoon moet dan op het moment van diefstal of brand wel in de woning aanwezig zijn. Schade aan de mobiele telefoon veroorzaakt door vallen, stoten of waterschade is vaak niet standaard gedekt op de inboedelverzekering. Dit zijn nou juist de schades die het meest voorkomen. Als u toch voor dit soort schades verzekerd wilt zijn, kunt u vaak voor een elektronica uitbreiding op uw standaard inboedelverzekering kiezen.

Schade uitkering

Het is goed om er rekening mee te houden dat de schade-uitkering bij schade aan een mobiele telefoon nog wel eens lager kan zijn dan het daadwerkelijk geleden schadebedrag. Zoals eerder genoemd ligt het verplicht eigen risico dat veel maatschappijen hanteren, hier voor een deel aan ten grondslag. Ook het feit dat maatschappijen rekening houden met veroudering van mobiele telefoons kan ertoe leiden dat de schade-uitkering lager uitvalt. Tenslotte wordt er bij schades door onzorgvuldigheid, bijvoorbeeld het onbeheerd achterlaten van de mobiel, niet uitgekeerd.

Een inboedelverzekering afsluiten

Via onze website kunt u gemakkelijk en snel inboedelverzekeringen vergelijken. In de polisvoorwaarden kunt u teruglezen of en wanneer schade aan uw mobiele telefoon gedekt is. Komt u er niet uit? Dan staat onze klantenservice u graag te woord.

Bereken direct de premie van uw inboedelverzekering!