Doorlopende-reisverzekering

Doorlopende reisverzekering

Bereken direct de premie van uw doorlopende reisverzekering!

Europa of werelddekking
Europa of werelddekking
24/7 hulp
24/7 hulp
Dagelijks opzegbaar
Dagelijks opzegbaar

VoordeelPakket Reisverzekering

Ben je van plan om een weekend weg te gaan? Of een verre reis te gaan maken? Dan wil je natuurlijk genieten van een zorgeloze vakantie. Als er tijdens de reis toch iets gebeurt, zoals gestolen bagage, dan is het fijn als je daarvoor verzekerd bent. De VoordeelPakket Reisverzekering biedt jou hulp en vergoeding bij schade tijdens jouw reis. Ga je op stage, zakenreis of vrijwilligerswerk doen in het buitenland? Met de reisverzekering ben je ook tijdens deze reizen verzekerd, tenzij je werkzaamheden doet die gevaarlijk zijn voor jou.

Reisverzekering dekkingen informatie

Hulpverlening

Hulpverlening aan personen

Wat gebeurt er als je ziek wordt tijdens de reis, als je een ongeval krijgt of als je komt te overlijden?
Dan:

Dragen wij de zorg ervoor dat je wordt teruggebracht naar Nederland. Indien nodig zorgen wij voor (medische) begeleiding.
Versturen wij medicijnen en hulpmiddelen. Als er sprake is van een noodgeval dan heb je recht op hulp bij het overmaken van geld. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor onze rekening. Er wordt door SOS International beoordeeld of er geld moet worden overgemaakt.

Bagage

Welke bagage is verzekerd?

Met ‘bagage’ bedoelen wij: de bezittingen die door jou worden meegenomen om zelf te gebruiken of om cadeau te doen. Aangeschafte goederen tijden jouw reis, zien wij tevens als bagage.

Als je jouw bezittingen vooruit stuurt of laat nasturen met bewijs van ontvangst, dan horen deze bezittingen ook bij jouw bagage.

De reisdocumenten benodigd om jouw reis te maken, zien wij tevens als bagage.

Schade vakantieverblijf

Veroorzaak je schade aan jouw gehuurde vakantieverblijf en/of de daarbij horende inrichting? Wij betalen maximaal € 250 voor deze schade. Alleen als de schade hoger is dan € 25 betalen wij een vergoeding.

Buitengewone kosten

Buitengewone kosten

Als SOS International jou toestemming heeft verleend om buitengewone kosten te maken, betalen wij de buitengewone kosten uit. Wel moeten deze kosten het gevolg zijn van een onverwachte gebeurtenis. Ook moeten de kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Onder de buitengewone kosten vallen geneeskundige en tandheelkundige kosten niet.

Hulpverlening aan personen

Wat gebeurt er als je ziek wordt tijdens de reis, als je een ongeval krijgt of als je komt te overlijden?
Dan:

Dragen wij de zorg ervoor dat je wordt teruggebracht naar Nederland. Indien nodig zorgen wij voor (medische) begeleiding.
Versturen wij medicijnen en hulpmiddelen. Als er sprake is van een noodgeval dan heb je recht op hulp bij het overmaken van geld. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor onze rekening. Er wordt door SOS International beoordeeld of er geld moet worden overgemaakt.

Welke bagage is verzekerd?

Met ‘bagage’ bedoelen wij: de bezittingen die door jou worden meegenomen om zelf te gebruiken of om cadeau te doen. Aangeschafte goederen tijden jouw reis, zien wij tevens als bagage.

Als je jouw bezittingen vooruit stuurt of laat nasturen met bewijs van ontvangst, dan horen deze bezittingen ook bij jouw bagage.

De reisdocumenten benodigd om jouw reis te maken, zien wij tevens als bagage.

Veroorzaak je schade aan jouw gehuurde vakantieverblijf en/of de daarbij horende inrichting? Wij betalen maximaal € 250 voor deze schade. Alleen als de schade hoger is dan € 25 betalen wij een vergoeding.

Buitengewone kosten

Als SOS International jou toestemming heeft verleend om buitengewone kosten te maken, betalen wij de buitengewone kosten uit. Wel moeten deze kosten het gevolg zijn van een onverwachte gebeurtenis. Ook moeten de kosten redelijk en noodzakelijk zijn. Onder de buitengewone kosten vallen geneeskundige en tandheelkundige kosten niet.

Huisdieren

Repatriëring huisdier

Wanneer een verzekerde gebeurtenis zich aandient, en alle verzekerden terug naar huis moeten, dan wordt er door ons maximaal € 500 per gebeurtenis uitgekeerd om jouw huisdier per vliegtuig terug te brengen (met een maximum van € 1.000 per jaar per polis). Dit gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheid is om jouw huisdier terug naar huis te brengen.

Welke geneeskundige kosten voor jouw huisdier zijn verzekerd?

Gaat jouw huisdier mee op reis? En heeft deze tijdens de reis medische zorg nodig? Wij betalen per huisdier maximaal € 125 voor geneeskundige kosten. Per jaar betalen wij per polis maximaal € 250.

Medische kosten

Wat is gedekt?

Voor medische kosten ben je alleen verzekerd als je een ziektekostenverzekering hebt bij een Nederlandse zorg-verzekeraar.
Moet je tijdens een reis in het buitenland naar een dokter of tandarts vanwege een spoedeisende medische noodzaak? Wij betalen voor jou de medische kosten. Wij betalen deze medische kosten maximaal één jaar vanaf de eerste dag dat de behandeling start.

Ongevallen

Wat is gedekt?

Als er een ongeval gebeurt tijdens jouw reis, met als gevolg overlijden of blijvende invaliditeit, dan ben je met het onderdeel Ongevallen hiertegen verzekerd. Hiervoor ontvang je een uitkering.

Wij bedoelen met ‘blijvende invaliditeit’: het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld.

Met een ‘ongeval’ bedoelen wij: geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te stellen zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Wie zijn verzekerd?

Je leest in artikel 2.1 van de voorwaarden wie per gezinssamenstelling verzekerd is. Bij het onderdeel rechtsbijstand geldt dat ook jouw nabestaanden verzekerd zijn. Dit geldt alleen voor de nabestaanden voor wie je een erkende zorg- of onderhoudsplicht hebt. Zij krijgen dan rechtsbijstand als jouw overlijden te maken heeft met een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. De juridische hulp heeft betrekking op het vorderen van een voorziening in de kosten van levensonderhoud.

Wanneer heb je recht op rechtsbijstand?

DAS geeft jou juridische hulp als je verzekerd bent op het moment dat:

  • De gebeurtenis plaatsvond.
  • Het conflict ontstond.
  • Je de hulp voor het eerst nodig hebt.
  • En natuurlijk geldt dat, toen je de verzekering afsloot, je nog niet begreep (of kon begrijpen) dat je juridische hulp nodig zou hebben.

Repatriëring huisdier

Wanneer een verzekerde gebeurtenis zich aandient, en alle verzekerden terug naar huis moeten, dan wordt er door ons maximaal € 500 per gebeurtenis uitgekeerd om jouw huisdier per vliegtuig terug te brengen (met een maximum van € 1.000 per jaar per polis). Dit gebeurt alleen als er geen andere mogelijkheid is om jouw huisdier terug naar huis te brengen.

Welke geneeskundige kosten voor jouw huisdier zijn verzekerd?

Gaat jouw huisdier mee op reis? En heeft deze tijdens de reis medische zorg nodig? Wij betalen per huisdier maximaal € 125 voor geneeskundige kosten. Per jaar betalen wij per polis maximaal € 250.

Wat is gedekt?

Voor medische kosten ben je alleen verzekerd als je een ziektekostenverzekering hebt bij een Nederlandse zorg-verzekeraar.
Moet je tijdens een reis in het buitenland naar een dokter of tandarts vanwege een spoedeisende medische noodzaak? Wij betalen voor jou de medische kosten. Wij betalen deze medische kosten maximaal één jaar vanaf de eerste dag dat de behandeling start.

Wat is gedekt?

Als er een ongeval gebeurt tijdens jouw reis, met als gevolg overlijden of blijvende invaliditeit, dan ben je met het onderdeel Ongevallen hiertegen verzekerd. Hiervoor ontvang je een uitkering.

Wij bedoelen met ‘blijvende invaliditeit’: het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld.

Met een ‘ongeval’ bedoelen wij: geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te stellen zijn.

Wie zijn verzekerd?

Je leest in artikel 2.1 van de voorwaarden wie per gezinssamenstelling verzekerd is. Bij het onderdeel rechtsbijstand geldt dat ook jouw nabestaanden verzekerd zijn. Dit geldt alleen voor de nabestaanden voor wie je een erkende zorg- of onderhoudsplicht hebt. Zij krijgen dan rechtsbijstand als jouw overlijden te maken heeft met een gebeurtenis die via deze verzekering verzekerd is. De juridische hulp heeft betrekking op het vorderen van een voorziening in de kosten van levensonderhoud.

Wanneer heb je recht op rechtsbijstand?

DAS geeft jou juridische hulp als je verzekerd bent op het moment dat:

  • De gebeurtenis plaatsvond.
  • Het conflict ontstond.
  • Je de hulp voor het eerst nodig hebt.
  • En natuurlijk geldt dat, toen je de verzekering afsloot, je nog niet begreep (of kon begrijpen) dat je juridische hulp nodig zou hebben.

Bereken direct de premie van uw doorlopende reisverzekering!