Welke aanvullende verzekeringen zijn er voor een camper?

Naast de dekking voor de camperverzekering kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Op deze pagina vindt u informatie over de dekking van deze aanvullende bijverzekeringen.

Verhaalsrechtsbijstand

Wanneer je door andermans schuld schade oploopt aan jouw camper, zal de schade op de schuldige tegenpartij verhaald moeten worden. Als je geen verhaalsrechtsbijstand voor jouw camperverzekering hebt afgesloten, zul je dit zelf moeten doen. Deze procedure kan langdurig en lastig zijn.

Waarom sluit ik een verhaalsrechtsbijstand dekking af?

Heb je wel gekozen voor het afsluiten van een verhaalsrechtsbijstand dekking bij het afsluiten van jouw camperverzekering? Dan zal jouw verzekeraar de schade voor jou gaan verhalen. Hierbij kan het gaan om schade aan jouw auto (zoals blikschade) en letsel aan jezelf (zoals nekklachten). Met een paar tientjes per jaar, zou een verhaalrechtsbijstand dekking jou op den duur wellicht een hoop tijd, moeite en stress kunnen besparen.

Schadeverzekering voor Inzittenden

Door een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) wordt de schade gedekt die inzittenden van jouw camper kunnen oplopen. Dat kan schade aan bagage of kleding zijn, maar dat kan ook letselschade zijn.

Wat is het verschil tussen een OVI en SVI?

Een Ongevallenverzekering Inzittenden valt onder de sommenverzekeringen. De verzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Daarentegen wordt een Schadeverzekering Inzittenden aangemerkt als een schadeverzekering. Deze verzekering keert een bedrag uit gerelateerd aan de opgelopen personen- en materiële schade.

Wat vergoedt een SVI?

Een SVI vergoedt de werkelijk geleden schade. De uitkering bij bijvoorbeeld ernstige letselschade kan hierdoor hoog uitvallen. Deze verzekering dekt alle schade die inzittenden lijden ten gevolge van een aanrijding, naast de letselschade wordt dus ook de materiële schade vergoed. Het maakt net als bij een Ongevallenverzekering Inzittenden niet uit of de tegenpartij aansprakelijk is bij een ongeval.

Bereken direct de premie van uw camperverzekering!