De top 10 meest voorkomende bootschades

Het is weer zomer in Nederland. Dat betekent buiten leven en genieten van de warme zonnestralen. Voor veel bootbezitters is dit bij uitstek een periode om er veelvuldig op uit te trekken. Iedere zomer worden er dan ook veel schades gemeld door booteigenaren. Het gaat hierbij onder andere om zelf veroorzaakte schade, maar ook schade door toedoen van anderen. Europeesche Verzekeringen heeft de meest voorkomende schades verwerkt in een top 10.

Naast eenzijdige aanvaringen, aanvaringen met derden, storm, diefstal en inbraak wordt de toedracht van de top 10 van meest voorkomende bootschades als volgt aangevuld:

2. Aanvaring met derden

Een veelvoorkomende schade betreft een aanvaring tussen twee of meer boten. Dit komt onder andere doordat niet iedereen de verkeersregels op het water kent. De wet schrijft voor dat u als watersporter in ieder geval het Binnenwater Politie Regelement (BPR) moet kennen. U voldoet aan deze verplichting als u de volledige tekst van de meest actuele versie aan boord heeft.

3. Storm

Wanneer het stormt bestaat er een verhoogd risico op bootschades. U doet er verstandig aan om uw boot te controleren als er storm wordt voorspeld. Ligt de boot tegen een kade of steiger? Kijk dan goed of de stootwillen goed hangen. Controleer daarnaast of de dektent goed vast zit. Met de KNRM-Helpt app kunt u informatie ophalen over de weeromstandigheden.

4. Diefstal buitenboordmotor

Een buitenboordmotor is kostbaar wat ertoe leidt dat veel dieven jacht maken op deze objecten. Verzekeraars eisen daarom dat een buitenboordmotor voorzien is van een SCM goedgekeurd slot. Er zijn uitstekende sloten beschikbaar die het onmogelijk maken om de motor van de spiegel te lichten. Sommige sloten kunnen de motor ook vastzetten in een gedraaide stand, wat er voor zorgt dat er niet mee valt te varen.

5. Inbraak

Inbraak bij boten completeert de top vijf van meest voorkomende bootschades. Hoewel veel boten worden voorzien van alarminstallaties om een eventuele inbraak te voorkomen, hebben eenvoudige voorzorgsmaatregelen als onderstaand vaak het beste effect.

  • Sluit ramen, deuren en luiken altijd goed af. Ook als u maar heel even van boord gaat.
  • Laat geld en andere waardevolle spullen nooit voor het grijpen liggen. Sluit daarom bij afwezigheid bijvoorbeeld altijd de gordijnen.
  • Laat de sleutel nooit aan boord liggen als u er even niet bent.

6. Vastlopen of zinken

7. Eigen gebrek / onvoldoende onderhoud

8. Brand

9. Blikseminslag

10. Foutief hellingen

Bij foutief hellingen maakt de scheepswerf fouten bij het uit het water halen van de boot. Dit komt helaas regelmatig voor. Het is daarom verstandig om hiervoor een goede bootverzekering af te sluiten met cascodekking en rechtsbijstandsdekking.

Bereken direct de premie van uw bootverzekering!