Wat doet het Waarborgfonds Motorverkeer?

Het komt met regelmaat voor dat iemand schade oploopt, terwijl de dader spoorloos verdwenen is. Dit is ontzettend vervelend, vooral als u hiervoor geen verzekering heeft afgesloten.  U kunt de schade nergens claimen, dus zult u zelf voor de kosten moeten opdraaien. Speciaal hiervoor is het Waarborgfonds Motorverkeer opgericht.

Wanneer kunt u bij het Waarborgfonds Motorverkeer terecht?

U kunt terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer als u schade heeft geleden en:

  • de dader onbekend is;
  • de tegenpartij niet verzekerd is;
  • de schade is veroorzaakt met een gestolen motorrijtuig;

Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt alleen schade door een motorrijtuig. Een gekoppelde aanhanger of afvallende lading valt hier ook onder. Schade door bijvoorbeeld vandalisme wordt niet vergoed.

Hoe dient u een claim in bij het Waarborgfonds Motorverkeer?

Een aantal soorten schades kunt u direct via de website van het Waarborgfonds Motorverkeer indienen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u via de website van het Waarborgfonds de benodigde formulieren downloaden. Deze bestaat uit een schadeformulier, het formulier “Verzoek om schadevergoeding” en de getuigenformulieren. U kunt deze tezamen met het overige bewijs en eventuele schadeopgaves naar het Waarborgfonds Motorverkeer toesturen.

Na ontvangst van uw stukken zal uw schade in behandeling worden genomen.  Bij het vergoeden van materiële schade hanteert het Waarborgfonds Motorverkeer een eigen risico van € 250,00. Indien nodig zal het Waarborgfonds Motorverkeer een expert inschakelen om te beoordelen of de schade die u heeft geleden daadwerkelijk door een ander motorrijtuig is veroorzaakt.

Tot slot wil ik u meegeven dat u drie jaar lang het recht heeft om een claim in te dienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Na deze drie jaar kunt u de claim niet meer indienen.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!