Zijn ouderen werkelijk zo’n groot risico voor autoverzekeraars?

Het aantal ouderen in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Ongeveer 17% van de Nederlanders is vandaag de dag ouder dan 65 jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) zal dit percentage in 2040 ongeveer 26% zijn. Dit staat gelijk aan 4,8 miljoen mensen. Steeds meer van deze ouderen nemen deel en zullen deel gaan nemen aan het verkeer. In hoeverre zijn ouderen een groot risico voor autoverzekeraars?

Hogere premie verzekering auto

Er worden voor ouderen ook vaak hogere premies gerekend. Dit komt doordat autoverzekeraars ouderen soms wel accepteren, maar tegelijkertijd de premie voor deze groep verhogen. Ouderen betalen dan een premietoeslag vanwege hun leeftijd. Waarom rekenen verzekeringsmaatschappijen dan hogere premies en waarom worden zij in sommige gevallen niet eens geaccepteerd? Vanuit deze autoverzekeraars wordt gesuggereerd dat ouderen een hogere kans op schades hebben. De afgenomen flexibiliteit en de lagere reactiesnelheid van ouderen zijn de grootste oorzaken van ongelukken en schades bij ouderen. Voor mensen van 75 jaar en ouder is de kans op een ernstig ongeval met als gevolg overlijden per afgelegde kilometer wel elf keer zo hoog als gemiddeld.

Kruispunten

Onderzoek heeft uitgewezen dat ouderen relatief veel schade aan hun auto oplopen op kruispunten. Een kruispunt is voor ouderen vaak een lastige situatie omdat er op kruispunten beslissingen onder tijdsdruk gemaakt moeten worden en omdat de aandacht tussen verschillende deeltaken verdeeld moet worden. Dit zijn precies de taakvereisten die ouderen vaak minder goed beheersen.

Meer schades?

Het klinkt logisch dat ouderen meer betalen omdat ze relatief meer kans op schades hebben, maar hier is toch enige nuance in aan te brengen. Uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is namelijk gebleken dat ouderen, hoewel ze meer risico lopen, niet meer ongevallen veroorzaken dan de gemiddelde Nederlander. Dit komt omdat ouderen jaarlijks beduidend minder kilometers per jaar rijden dan de gemiddelde automobilist. Ook laten ouderen de auto vaak staan rond risicotijden, zoals in de avonduren of bij mist of gladheid. Tevens hebben ouderen vaak veel rijervaring.

Waar kunnen ouderen dan terecht?

Gelukkig voor de ouderen zijn er toch een aantal verzekeringsmaatschappijen die ouderen niet als een risicogroep zien. Senioren kunnen veel besparen op de autoverzekering door voor een verzekeraar te kiezen die weinig tot geen leeftijdsdiscriminatie toepast. VerzekerVoordelig.nl biedt dit soort autoverzekeringen ook aan. Voor meer informatie over dit onderwerp en offertes kunt u terecht bij onze klantenservice.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!