Welke aanvullende dekkingen zijn er bij een autoverzekering?

Ongevallenverzekering Inzittenden

Ongelukken blijven vaak niet beperkt tot materiële schade. De bestuurder en passagiers kunnen tevens letstel oplopen. Dit kan grote financiële gevolgen hebben, want de kosten van extra hulp, speciale voorzieningen in huis of omscholing kunnen behoorlijk namelijk oplopen.

Drie verschillende situatieschetsen

Door de Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) wordt de persoonlijke schade gedekt, die wordt veroorzaakt door een ongeval van jouzelf en jouw inzittenden. Er zijn drie mogelijke situaties wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding:

1. Tegenpartij heeft schuld

2. Eigen schuld

3. Overmacht en dus niemands schuld

(1)In het eerste geval kan de schade door jou en jouw inzittenden worden verhaald op de verzekeraar van de schuldige tegenpartij.

(2)In de tweede situatie kan de schade door jouw inzittenden op jouw verzekeraar worden verhaald. Deze dekt immers jouw aansprakelijkheid.

(3)In situatie drie kan de persoonlijke schade door jouw inzittenden bij niemand worden verhaald, er is namelijk geen schuldige.

Waarom sluit je een OVI af?

In deze drie situaties wordt weergegeven dat een schadeclaim van jouw inzittenden nooit bij jou persoonlijk terecht kan komen. Het is toch aan te raden om een Ongevallenverzekering Inzittenden af te sluiten. Als je zelf letselschade oploopt door een ongeval door eigen schuld, kun je jezelf niet aansprakelijk stellen. Een Ongevallenverzekering Inzittenden biedt in dit geval dekking en keert een vast bedrag uit.

Aan wie keert een OVI uit?

Door de Ongevallenverzekering Inzittenden wordt een vast bedrag uitgekeerd voor iedere inzittende die door een ongeval blijvend invalide wordt of overlijdt. De opgelopen schade kan niet op jou wordt verhaald, toch is het een prettig idee dat je wat geregeld heeft en dat jouw inzittenden, ongeacht de schuldvraag, een uitkering krijgen.

De Ongevallenverzekering Inzittenden keert altijd uit, ook naast de uitkering van de schuldige tegenpartij of naast de uitkering van uw autoverzekering bij eigen schuld.

Verhaalrechtsbijstand

Wanneer je door andermans schuld schade oploopt aan jouw auto, zal de schade op de schuldige tegenpartij verhaald moeten worden. Als je geen verhaalsrechtsbijstand voor jouw autoverzekering hebt afgesloten, zult je dit zelf moeten doen. Deze procedure kan langdurig en lastig zijn.

Waarom sluit ik een verhaalsrechtsbijstand dekking af?

Heb je wel gekozen voor het afsluiten van een verhaalsrechtsbijstand dekking bij het afsluiten van jouw autoverzekering? Dan zal jouw verzekeraar de schade voor jou gaan verhalen. Hierbij kan het gaan om schade aan jouw auto (zoals blikschade) en letsel aan jezelf (zoals nekklachten). Met een paar tientjes per jaar, zou een verhaalrechtsbijstand dekking jou op den duur wellicht een hoop tijd, moeite en stress kunnen besparen.

Pechhulp

Een pechhulpverzekering helpt bij autopech onderweg.

Je kunt meestal kiezen voor pechhulp:

  • in Nederland
  • in heel Europa
  • in heel Europa en sommige landen buiten Europa

Een autoverzekering waarbij pech in jouw eigen woonplaats tevens gedekt wordt, wordt door een aantal verzekeraars aangeboden.

Pech binnen Nederland

Bij pech onderweg kun je rekenen op reparatie van eenvoudige gebreken ter plaatse. Wanneer jouw auto ter plekke niet gerepareerd kan worden, dan wordt jouw auto versleept naar jouw eigen garage of naar een garage in de buurt gebracht. Is reparatie niet mogelijk? Dan krijg je een vervangende auto aangeboden, of ander passend vervoer, zoals openbaar vervoer of een taxi.

Pech in het buitenland

Verschillende mogelijkheden worden aangeboden wanneer je pech hebt in het buitenland en een pechhulp dekking hebt afgesloten. Dit hangt van de situatie af. Denk hierbij aan:

  • transport naar jouw eindbestemming;
  • vervangend vervoer;
  • stalling van jouw voertuig;
  • het vervoer terug naar Nederland;
  • het toesturen van onderdelen.

Meestal zijn ook reiskosten en noodzakelijke hotelovernachtingen in de verzekering opgenomen. Hier zit echter vaak wel een beperking aan

No-claim beschermer

Met een no-claim beschermer kun je je verzekeren tegen premieverhoging van jouw autoverzekering na een ongeval.

Als je een jaar geen schade claimt, bouw je één schadevrij jaar op. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger de korting op jouw autoverzekering. Als je wel schade claimt daalt de kortin en moet je meer premie betalen. De no-claim beschermer beschermt je bij schade tegen terugval in korting. Je mag met de no-claim beschermer namelijk één schade per verzekeringsjaar claimen op jouw autoverzekering. Dit gaat dan niet ten koste van jouw opgebouwde korting en de premie stijgt dus niet.

Je mag dus met een no-claim beschermer één keer per verzekeringsjaar schade claimen op jouw autoverzekering zonder dat dit invloed heeft op de no-claim korting.

Met een no-claim beschermer vallen uw schadevrije jaren bij een schadeclaim wel terug, maar behoud je de opgebouwde korting op jouw autoverzekering. De verzekeraar houdt voor jou bij hoeveel schadevrije jaren je daadwerkelijk hebt.

Accessoires

Accessoires zijn de niet in de cataloguswaarde inbegrepen onderdelen en voorwerpen. Deze zijn na aflevering door de fabriek nog niet in of aan het motorrijtuig bevestigd. Hieronder vallen dus niet de af-fabriek bijgeleverde opties, onderdelen en voorwerpen. Niet alle verzekeraars bieden automatisch dekking voor deze accessoires. Deze kun je als aanvullende dekking op jouw autoverzekering meeverzekeren met de accessoires verzekering.

Let op: mobiele telefoons, losse navigatiesystemen en draagbare dvd-spelers vallen meestal niet onder autoaccessoires. Ook accessoires die je volgens de wet niet mag hebben, zoals bijvoorbeeld radardetectie vallen niet onder de dekking.

Met een accessoires verzekering verzeker je de extra voorzieningen en accessoires voor dezelfde gebeurtenissen als waarvoor de bijbehorende auto verzekerd is. Deze dekking is dan ook alleen te sluiten als je voor jouw auto een (beperkt) cascoverzekering hebt afgesloten.

Veel verzekeraars bieden pakketten aan met maximale verzekerde bedragen waaruit je een keuze kunt maken. In de polisvoorwaarden lees je precies waarvoor je verzekerd bent.

Bereken direct de premie van uw autoverzekering!